måndag 23 februari 2009

Vi som arbetar i pastoratet

Här kommer en bild på alla som jobbar inom Burseryds kyrkliga samfällighet.